• Ƀ/$

სიახლე ვეტერინარიულ-დიაგნოსტიკურ ლაბორატორია „სანა“–ში – პჯრ დიაგნოსტიკა

17 ოქტომბერი 16:56, 2019 წელი | კომპანიები

ლაბორატორია „სანა“ 2014 წლიდან სთავაზობს მომხმარებლებს ვეტერინარული დიაგნოსტიკის მიმართულებით ლაბორატორიულ კვლევებს. ლაბორატორია აკრედიტირებულია ISO 17025-2010 სტანდარტით, საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ.


„სანა“ აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურითა და სტანდარტებით.
ლაბორატორია აქტიურად ემსახურება საქართველოში და უცხოეთში მოღვაწე ფერმერულ მეურნეობებს.


ლაბორატორიაში ტარდება კვლევები რამოდენიმე მიმართულებით: მიკრობიოლოგია, სეროლოგია და მიკოტოქსინების დადგენა ნედლეულში.მიკრობიოლოგიური მიმართულებით კვლევები ძირითადად ტარდება ფრინველის ხორცზე, პათ. მასალაზე, წყალზე და ჰაერზე.


სეროლოგიური კვლევების საშუალებით ვეტერინარებს საშუალება ეძლევათ შეამოწმონ ჩატარებული ვეტერინარული ღონისძიებების ეფექტურობა და თავიდან აიცილონ ინფექციური დაავადებები. სეროლოგიური კვლევების დანერგვა ლაბორატორიაში მოხდა ჰოლანდიურ კომპანია Bio Сhek-თან ერთად.რაც შეეხება მიკოტოქსინებზე კვლევას, ლაბორატორია „სანა“-ში მიკროტოქსინებზე კვლევა დანერგილია ავსტრიული კომპანია Romer Labs-ის მიერ. ნედლეულში მიკოტოქსინების დადგენა ეხმარება ტექნოლოგებს სწორი და უსაფრთხო რეცეპტურის შექმნაში.


2019 წლის აგვისტოდან ლაბორატორიამ დანერგა კველვები პჯრ (პოლიმერაზური ჯაჭვური რეაქცია) დიაგნოსტიკის მიმართლებით, რაც ვეტერინარებს კიდევ უფრო კომპლექსურად დაეხმარება დაავადების სწრაფ დიაგნოსტიკაში და პრობლემის აღმოფხვრაში.აღნიშნული კვლევის დანერგვა მეთად მნიშვნელოვანი და დროულია საქართველოს ეპიზოოტოლოგიური მდგომარეობისათვის.კვლევები ჩატარდება თანამედროვე აპარატურის მეშვეობით რომელიც ლაბორატორია „სანაში“ დამონტაჟდა კომპანია „პრიმამედის“ ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.დღევანდელ პერიოდში დნმ-ტექნოლოგიები საკმაოდ კარგად არის განვითარებული როგორც მედიცინაში ასევე ვეტერინარიაში. მედიცინისგან განხვავებით ვეტრინარიაში იყენებენ კვლევისათვის დიდ ჯგუფებს, სადიაგნოსტიკო ხასიათს ატარებს მასიური კვლევები.
პჯრ კვლევით ვეტერინარ ექიმს აქვს შესაძლებლობა გადაწყვიტოს რიგი საკითხები:
- კვერცხის რამდენი პროცენტია დაინფიცირებული, როგორი პათოლოგომორფოლოგიური ცვლილებით არის განპირობებული
- ფრინველის რამდენი პროცენტია დაავადებული და რომელ ასაკობრივ ჯგუფში
- ჩატარებული მკურნალობის შემდგომ დაავადების ანტისხეულიების რაოდენობრივი განსაზღვრა
- დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა მეტად მნიშვნელოვანია ინფექციისა და კერების აღმოფხვრისათვის.
-პჯრ დიაგნისტიკას, მეფრინველეობაში უნდა ჰქონდეს სტასტისტიკური ხასიათი, რომელიც პრინციპულად მნიშვნელოვანია პჯრ მონაცემები პათ.ანატომიურ სკრინინგთან და მონიტოირნგთან ერთად.
-პჯრ კვლევა მეტად აქტუალურია ლატენტურ ინფექციებისათვის, ვირუსებისათვის და მიკროორგანიზმებისათვის სადაც სხვა არსებული მეთოდები შრომატევადი, ხანგრძლივი და არა ზუსტია.ლაბორატორია „სანა“ მზადაა აქტიურად გაუწიოს მომსახურეობა ადგილობრივ ფერმერულ მეურნეობებს და ხელი შეუწყოს ქვეყანაში ეფექტურ, შედეგზე ორიენტირებულ ვეტერინარული სისტემების დანერგვას.ვეტერინარიულ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია „სანა“


საკონტაქტო ინფორმაცია :


ტელ. : +995 32 2000 223


მობ. : +995 577 535 430


ელ. ფოსტა : laboratory@chirina.ge, t.sikharulidze@chirina.ge


სხვა სიახლეები