ვახტანგ ცინცაძე
"საქართველოს, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი აქვს როგორც რეგიონის, ისე ევროპის ქვეყნებთან შედარებით"

„ოქტომბერში ეკონომიკური ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად არის დაჩქარებული და ათი თვის მაჩვენებლებით საქართველოს, როგორც ფართო რეგიონის, ისე ევროპის ქვეყნებთან შედარებით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი აქვს“, - აცხადებს ეკონომიკისა და მდგარდი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე.მისი ინფორმაციით, ოქტომბრის თვეში ეკონომიკურმა ზრდამ 6.2 % შეადგინა, ხოლო 10 თვის, ანუ იანვარი-ოქტომბრის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი 6.9 % ით განისაზღვრა.ვახტანგ ცინცაძის განცხადებით, ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი იყო როგორც საინვესტიციო აქტივობის კუთხით დაფიქსირებული ტენდეციები, ასევე საგარეო ვაჭრობის და ტურიზმის მიმართულებით დაფიქსირებული პოზიტიური დინამიკა.„ზოგადად საინვესტიციო აქტივობას თუ შევხედავთ, ვნახავთ, რომ აღნიშნული მაჩვენებლები განპირობებულია, ერთი მხრივ, იმ ჯანსაღი მაკრო-ეკონომიკური პარამეტრებით, რაც ქვეყანას აქვს, ასევე იმ მიმზიდველი ბიზნეს და საინვესტიციო კლიმატით, რაც ქვეყანაში არის და რაც მთავარია, სტაბილურობის შეგრძნებით და საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ სანდოობით, რომელიც ინვესტორებს გააჩნიათ“  - აღნიშნავს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე.ამასთან, ვახტანგ ცინცაძის პროგნოზით, ეკონომიკური ზრდის პოზიტიური ტენდენციები მომავალ თვეებშიც გაგრძელდება. მისი განცხადებით, ეს აისახება ქვეყანაში დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნასა და მოსახლეობის შემოსავლების ზრდაზე.

1701344252

სები
სებ-ი: კონტრციკლური ბუფერის დაგროვება ეტაპობრივად მოხდება

გლობალურად გამკაცრებული ფინანსური პირობების ადგილობრივ ეკონომიკაზე გავლენის შესამსუბუქებლად, კომიტეტის გადაწყვეტილებით, კონტრციკლური ბუფერის დაგროვება ეტაპობრივად მოხდება, ხოლო უცხოური ვალუტის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების ნორმის ზედა ზღვარი მცირდება."ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით, ბანკებს ნეიტრალური კონტრციკლური ბუფერის დაგროვება შემდეგი განრიგით მოეთხოვებათ: 2024 წლის 15 მარტისთვის - 0.25 პროცენტი, 2025 წლის 15 მარტისთვის - 0.5 პროცენტი, 2026 წლის 15 მარტისთვის - 0.75 პროცენტი, 2027 წლის 15 მარტისთვის - 1 პროცენტი. დამატებით, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა უცხოური ვალუტის მოკლევადიან ვალდებულებებზე სარეზერვო ნორმის ზედა ზღვარი 25 პროცენტიდან 20 პროცენტამდე შეამცირა. აღნიშნული ცვლილებით ადგილობრივ ბაზარს მიეწოდება დამატებითი ლიკვიდობა უცხოურ ვალუტაში და გაუჩნდება მეტი მოქნილობა ბუფერის დაგროვებისთვის, რაც ფინანსურ სექტორზე გლობალურად გამკაცრებული ფინანსური პირობების გავლენას გარკვეულწილად შეამსუბუქებს, და შედეგად, გააუმჯობესებს წვდომას ფინანსებზე.საქართველოს ფინანსური სისტემა მდგრადობას ინარჩუნებს და ეკონომიკის დაკრედიტებას კვლავაც შეუფერხებლად განაგრძობს. 2023 წლის ოქტომბრის მონაცემებით, ბანკებს კაპიტალის და ლიკვიდობის ჯანსაღი მაჩვენებლები აქვთ. გასულ წელთან შედარებით, გაუმჯობესებულია აქტივების ხარისხიც.  2023 წლის ოქტომბერში სესხების წლიურმა ზრდამ, გაცვლით კურსის ეფექტის გამორიცხვით, 16.2% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვანწილად, ბიზნეს სესხების ზრდით არის განპირობებული.  2023 წლის მესამე კვარტალის მონაცემებით, სესხების მთლიან შიდა პროდუქტთან ფარდობა გრძელვადიან ტრენდს კვლავაც ჩამორჩება, თუმცა წლის დასაწყისთან შედარებით, სესხების მშპ-თან ფარდობის უარყოფითი გაპი შედარებით შემცირებულია, რაც მაღალი ეკონომიკური ზრდის ნორმალიზებისა და მდგრადი საკრედიტო აქტივობის ასახვაა. კომიტეტის შეფასებით, საკრედიტო აქტივობისა და ეკონომიკური ზრდის არსებული ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში, მოსალოდნელია, რომ სესხების მშპ-სთან ფარდობა მის გრძელვადიან ტრენდს 2024 წელს დაუახლოვდება. შესაბამისად, მიმდინარე ეტაპზე კაპიტალის კონტრციკლური ბუფერის ციკლური კომპონენტის ცვლილების საჭიროება არ იკვეთება.ეროვნული ბანკი დოლარიზაციის მაღალი დონით გამოწვეული სტრუქტურული რისკების შესამცირებლად, საბანკო სექტორთან თანამშრომლობით, გრძელვადიან გეგმაზე აქტიურ მუშაობს განაგრძობს. დოლარიზაციის მაღალი დონე და მასთან დაკავშირებული რისკები ქართული ფინანსური სექტორისთვის კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. რისკების შერბილების მიზნით, სებ-ი გეგმაზომიერ ნაბიჯებს დგამს. გასულ კომიტეტზე არაჰეჯირებული უცხოური ვალუტის სესხზე ლიმიტი 300,000 ლარამდე გაიზარდა. იმისთვის, რომ სტრუქტურული რისკების შემცირება მომავალშიც შეუქცევადად გაგრძელდეს, სებ-ი, ბანკებთან შეთანხმებით, ლიმიტს ეტაპობრივად გაზრდის არსებული მაკროეკონომიკური გარემოსა და რისკების გათვალისწინებით.საქართველოს ეროვნული ბანკი განაგრძობს ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობის მუდმივ მონიტორინგს, საშინაო და საგარეო რისკების შეფასებას და შესაძლო რისკების მინიმიზაციისთვის მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს საჭიროებისამებრ გამოიყენებს.ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის მორიგი სხდომა 2024 წლის 28 თებერვალს გაიმართება,"-აღნიშნულია სებ-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 

1701249289

აკაკი საღირაშვილი
"სანქციების გამო გადმომისამართებული ტვირთები, შუა კორიდორისთვის საუკეთესო ტესტი იყო" - აკაკი საღირაშვილი

"რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გამო, ტვირთების ნაწილის გადმომისამართება მოხდა, რამაც შუა კორიდორს საუკეთესო ტესტი ჩაუტარა თუ სად არის შეფერხებები და პრობლემები," - ამის შესახებ გადაცემა "ბიზნესპარტნიორს“ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის პირველმა მოადგილემ, აკაკი საღირაშვილმა განუცხადა.მსოფლიო ბანკის კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ქვეყანაში კონტეინერიზაციის დონე მხოლოდ 10%-ს შეადგენს, რაც რეგიონისთვის ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. ტვირთებს მეტი პოტენციალი აქვს, რომ ქვეყანას უფრო მეტი სარგებელი მოუტანოს.მისივე ცნობით, მსოფლიო ბანკის კვლევაში შუა კორიდორი განხილულია როგორც რეგიონალური კორიდორი და არა ტრანსკონტინენტური, რადგან ჩინეთსა და ევროკავშირს შორის ვაჭრობაში შუა კორიდორი ისეთ მნიშვნელოვან როლს ვერ ასრულებს, როგორც უნდა ასრულებდეს."გარდა კორიდორის ინფრასტრუქტურული პრობლემისა, სექტორში გამოწვევაა ციფრული ტექნოლოგიებიც. თუმცა ამერიკის მთავრობის დახმარებით, ქართულ პორტებში  ერთი ფანჯრის პრინციპი შემუშავდა, რომელიც უკვე სატესტო რეჟიმშია გაშვებული. შეიქმნება ერთიანი მონაცემთა ციფრული ბაზა, სადაც წვდომა საბაჟოს, საზღვარს, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პორტის ოპერატორებს ექნებათ ,"-აცხადებს საღირაშვილი.მისივე ცნობით, პრობლემების აღმოსაფხვრელად, პირველ რიგში, საჭიროა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რადგან ის შუა კორიდორის ხერხემალია. მეორეა -  კვალიფიციური კადრები, რომლებმაც ინფრასტრუქტურა უნდა მართოს. შემდეგია, ციფრული ტექნოლოგიები, რომელიც დოკუმენტბრუნვას მოაწესრიგებს და ბოლოს მარკეტინგი, რათა კორიდორმა მუშაობა შეძლოს.ამასთან, მეორე პროექტი, რომელიც EBRD-ის დაფინანსებით ხორციელდება, კონკრეტულად ტვირთებზეა ორიენტირებული, ერთიან პლატფორმაში კერძო ოპერატორები, რკინიგზა, ლოგისტიკური ტერმინალები თუ ლოგისტიკური კომპანიები ჩაერთვებიან, ინფორმაციას გაცვლიან და პროცესებს დაგეგმავენ. რაც გამტარუნარიანობის გაზრდაზე, მომსახურებასა და ხარისხის გაუმჯობესებაზე პირდაპირ აისახება.მისი ინფორმაციით, დეკემბერში,  BAG საბაჟოს ხელმძღვანელობას ხვდება, რომლებთანაც ყველა არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას მოახდენს და სახელმწიფო და კერძო სექტორი ერთად შეეცდებიან არსებული პრობლემების მოგვარებას.bp.ge 

1701243041

საქართველოს ბანკი
საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ორგანიზებულ B2B შეხვედრაზე Galt & Taggart-მა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის შესახებ კვლევა წარადგინა

საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამასთან და EFSE Entrepreneurship Academy-სთან ერთად B2B აგროფორუმი გაიმართა, რომლის მიზანიც ქართველი მეწარმეებისთვის ექსპორტზე გასვლის ხელშეწყობა გახლდათ. ფორუმის ფარგლებში, Galt & Taggart-ის სექტორის უფროსმა, მარიამ ჩახვაშვილმა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის შესახებ კვლევა წარადგინა. კვლევა მოიცავს წარმოების, იმპორტისა და ექსპორტის შესახებ ტენდენციებს, ასევე მიმოიხილავს, როგორია აგრო ბიზნესი საქართველოში, რა გამოწვევებისა და შესაძლებლობების წინაშე დგას დღეს სოფლის მეურნეობის სექტორი.კვლევის ძირითადი მიგნებები:საქართველოს სოფლის მეურნეობაში საშუალო მოსავლიანობა შესადარის ქვეყნებზე დაბალია. დარგი ხასიათდება შინამეურნეობების მაღალი წილით და მცირე ზომის მეურნეობებით, რაც აისახება დაბალ მოსავლიანობაზე. ბიზნესის შემთხვევაში საშუალო მოსავლიანობა ხშირ შემთხვევაში ორჯერ მეტია ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე, რაც ცხადყოფს ბიზნესის ეფექტურობას.მოსავლიანობის გაზრდისათვის ინვესტიციებთან ერთად საჭიროა საწარმოთა გამსხვილება მასშტაბის ეკონომიის მისაღწევად, ტექნოლოგიების დანერგვა, აგრონომებისა და პროექტის მენეჯერების კვალიფიკაციის ამაღლება, ჯიშების სწორად შერჩევა, კრიზისების მენეჯმენტი, მოსავლის აღების შემდგომ პროდუქტის ვარგისიანობის გახანგრძლივება და სხვ. სხვადასხვა სახელმწიფო და დონორების პროგრამების გათვალისწინებით სექტორის მიმზიდველობა მაღალია.საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებისთვის მთელ რიგ საკითხებთან ერთად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია პროდუქტის სტაბილურად მაღალი ხარისხის შენარჩუნება. ამ კუთხით საჭიროა მოსავლის აღების შემდგომ პროდუქციის სწორად შენახვა, დასაწყობება და ხარისხის შენარჩუნება ტრანსპორტირებისას.საქართველო სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წმინდა იმპორტიორია, გარდა ხილისა. საქართველო არის ხილის ექსპორტიორი, ხოლო დანარჩენი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის (ბოსტნეული, მარცვლეული, ხორცი) წმინდა იმპორტიორი. ამასთან, კვერცხის და რძის ადგილობრივი წარმოება სრულად აკმაყოფილებს ადგილობრივ მოთხოვნას. ბოლო წლების განმავლობაში მზარდია ხილისა და ხორცის წარმოება, ხოლო ერთწლოვანი კულტურების, ბოსტნეულისა და მარცვლეულის წარმოება შედარებით მერყევია.ხილის წარმოება 2016-22 წლებში წლიურად საშუალოდ 4.5%-ით გაიზარდა და 642.6 მლნ კგ შეადგინა. ხილის წარმოებაში წამყვანია ყურძენი, ატამი და ვაშლი. აქედან ყურძენი ძირითადად ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების წარმოებაში გამოიყენება, ხოლო ატამი და ვაშლი წამყვანი საექსპორტო პროდუქტებია. მზარდია ასევე ხილის იმპორტიც, რომელიც 2016-2022 წლებში გაორმაგდა და 91.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. იმპორტის ზრდა ძირითადად იმ პროდუქტებზე მოდის, რომელსაც საქართველო არ აწარმოებს, მაგალითად ბანანი, ავოკადო და ტროპიკული ხილი.ხილის მწარმოებლებისთვის მნიშვნელოვანია საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება და უფრო მაღალშემოსავლიან ბაზრებზე გასვლა. გალტ & თაგარტის კვლევაში ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში განსაკუთრებით მაღალია მოთხოვნა კაკლოვნებზე, კენკრასა და ატამზე. ეს პროდუქტები შერჩეულია საქართველოში ამ კულტურის წარმოების მაღალი ზრდის პოტენციალით და ევროკავშირის იმპორტის ზომის მიხედვით. ამასთან, სოფლის მეუორნეობის განვითარების სააგენტო ამ კულტურების განვითარების მხარდასაჭერად სხვადასხვა პროგრამებს ახორციელებს.ბოსტნეულის წარმოებამ საქართველოში 333.1 მლნ კგ შეადგინა 2022 წელს. წამყვანი პროდუქტია კარტოფილი, პომიდორი და კიტრი. ამ პროდუქტების ექსპორტი ხორციელდება სეზონურად, თუმცა არასეზონურ თვეებში იმპორტი ბევრად მაღალია. შედეგად, საქართველო ბოსტნეულის წმინდა იმპორტიორია. ბოსტნეულის ჯამურმა თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელმა 2022 წელს 74.5%-ს შეადგინა. ბოსტნეულის ქვე-სექტორისთვის მნიშვნელოვანია სათბურების განვითარება წარმოების სეზონურობის გათვალისწინებით და შესანახი მეურნეობების განვითარება პროდუქტის ვარგისიანობის გასახანგრძლივლებლად.საქართველო მარცვლოვნების იმპორტიორია. 2022 წელს მარცვლოვნების მოხმარებამ 1,000 მლნ კგ შეადგინა, საიდანაც 370.5 მლნ კგ ადგილობრივი წარმოება, ხოლო დანარჩენი იმპორტი იყო, ჯამურად 96.9 მლნ აშშ დოლარის ღირებულებით. ხორბალი ძირითადად ფქვილის მისაღებად გამოიყენება და მისი თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი 2022 წელს 22%-ს შეადგენდა. შედარებით მაღალია თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი სიმინდის შემთხვევაში და ის 62%-ს შეადგენს.სოფლის მეურნეობის ბიზნესის ბრუნვამ 2022 წელს 915.5 მლნ ლარი შეადგინა, რაც ჯამურად ბიზნესსექტორის ბრუნვის მხოლოდ 0.7%-ია. სექტორში არსებული 2,700 კომპანიიდან მხოლოდ 7 არის მსხვილი და 32 საშუალო ზომის, რაც სექტორის გამსხვილების პოტენციალზე მიუთითებს. ბიზნესის ზრდის პოტენციალი მაღალია ყველა ქვესექტორში, როგორც შინამეურნეობების ჩანაცვლების, ასევე კომპანიების გამსხვილების და ახალი საწარმოების შექმნის ხარჯზე. სექტორის ბრუნვის 50.7% მოდის მეცხოველეობის დარგზე, 16.7% მრავალწლოვან კულტურებზე, 12.5% ერთწლოვან კულტურებზე, 7.3% აკვა კულტურაზე, ხოლო დანარჩენი 12.8% დამხმარე მომსახურებებზე.კვლევის სრული ვერსიის სანახავად შეგიძლიათ ეწვიოთ ბმულს.

1699014706

valuta
ლარის ოფიციალური კურსი

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, ლარის დღევანდელი კურსი შემდეგია:1 დოლარს 2.6681 ლარად შეიძენთ, 1 ევროს შესაძენად - 2.8381 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგის შესაძენად კი, 3.2647 ლარი დაგჭირდებათ.

1695708430

ekonomikuri-zrda
ეკონომიკური ზრდა - 2023 წლის ივლისი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით, 2023 წლის ივლისში, 2022 წლის ივლისთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) 5.5%-ით გაიზარდა, მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისის საშუალო მაჩვენებელმა კი, 7.2% შეადგინა.2023 წლის ივლისში, 2022 წლის ივლისთან შედარებით, ზრდა დაფიქსირდა: საფინანსო, სადაზღვევო სეგმენტში, მშენებლობაში, ვაჭრობაში, პროფესიულ, სამეცნიერო, ტექნიკურ სფეროებში. ამავე პერიოდში, კლებაა დამმუშავებელი და სამთო მრეწველობის დარგებში, აგრეთვე, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის მიმართულებით.

1693553400

გაუფასურებული ლარი
ლარის კურსი დღეს

საქართველოს ეროვნულმა ბანკის მონაცემების მიხედვით, ლარი დოლართან მიმართებით მცირედ გამყარდა, ევროსა და გირვანქა სტერლინგთან მიმართებით კი, მცირედ გაუფასურდა.2023 წლის 1 სექტემბერს, 1 დოლარს 2.6293 ლარად შეიძენთ, 1 ევროს შესაძენად 2.8596 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგის შესაძენად კი, 3.3358 ლარი დაგჭირდებათ.

1693548000

gamkvani-turistebi
გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა - 2023 წილს II კვარტალი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2023 წილს II კვარტალის გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა გამოაქვეყნა. დოკუმენტის მიხედვით, მოცემულ პერიოდში, საქართველოდან საზღვარგარეთ საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების 1697.8 ათასი გასვლაა დაფიქსირებული, 35.4%-ით მეტი, ვიდრე 2022 წლის II კვარტალში.2023 წლის II კვარტალში აღრიცხული ამ გამსვლელების 47.2% იყო 31-50 ასაკის ადამიანი. რაც შეეხება საქართველოდან საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობას, მან 543.6 ათასს მიაღწია, 33.9%-ით მეტს, ვიდრე 2022 წლის II კვარტალში. ამავე პერიოდთან შედარებით, წელს, საქართველოს რეზიდენტმა ვიზიტორებმა 50.1%-ით მეტი, 331.7 ათასი ტურისტული ვიზიტი განახორციელეს. ვიზიტორების 46.4% ქალი იყო.რაც შეეხება ვიზიტების მიზანს. საქსტატის ინფორმაციით, ვიზიტების 33.3% მეგობრებისა და ნათესავების მონახულებისთვის შედგა; ვიზიტების 97.2% განმეორებითი ხასიათის იყო; გასვლები, ყველაზე ხშირად, თურქეთსა (236.7 ათასი ვიზიტი) და რუსეთში (79.9 ათასი ვიზიტი) განხორციელდა.; ამ გასვლებისას, ვიზიტორები, საზღვარგარეთ, საშუალოდ 6 ღამეს ათევდნენ. გაწეულმა დანახარჯებმა, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 12.6%-ით მეტი, 514.3 მილიონი ლარი შეადგინა; საშუალო ხარჯმა ერთ ვიზიტორზე - 946.0 ლარი. 

1693310400

sastumro-seqtori
სასტუმრო მომსახურების ბიზნესი იზრდება

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის მიხედვით, 2022 წელს საქართველოს სასტუმრო მომსახურების სექტორში მომუშავე ეკონომიკური სუბიექტების 54.5%, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მიხედვით, ინდმეწარმე იყო. 2022 წელს, 2021 წელთან შედარებით, სექტორში 24.6%-ით მეტი სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის ობიექტი მუშაობდა. როგორც კვლევაშია აღნიშნული, მოცემულ პერიოდში სასტუმრო მომსახურებას ახორციელებდა 2 162 ეკონომიკური სუბიექტი, რომელიც  2 213 სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებას ფლობდა.საქსტატის ინფორმაციით, ამ დაწესებულებების მხოლოდ 0.3% იყო სახელმწიფო საკუთრებაში, დანარჩენი 99.7%-ს კერძო მფლობელი ჰყავდა.როგორც კვლევაში ვკითხულობთ, იმ სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო ფართობი, რომელიც 2022 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა, 3 195.4 ათასი კვადრატული მეტრი იყო - 20.9%-ით მეტი, ვიდრე 2021 წელს იყო. ამავე პერიოდში, 12.8%-ით იყო გაზრდილი ნომრების საერთო საცხოვრებელი ფართობი და ის 1 489.5 ათას კვადრატულ მეტრს უტოლდებოდა. 6.3 პროცენტით - 45.8 ათასამდე გაიზარდა სექტორში ნომრების საერთო რაოდენობა. რაც შეეხება ადგილების მთლიან მაჩვენებელს, 2022 წელს ის 97.8 ათასი იყო, 11.4 პროცენტით მეტი, ვიდრე 2021 წელს. საქსტატის მონაცემებით, 2022 წელს სასტუმრო მომსახურების სექტორი საქართველოში 4.9 მილიონ ადამიანს მოემსახურა, 2021 წელთან შედარებით, 61.9%-ით მეტს. აქედან 60.5% უცხოელი იყო, კერძოდ: 16.4% (488.9 ათასი) - ისრაელიდან (4.3-ჯერ მეტი, ვიდრე 2021-ში); 6.2% - ევროკავშირიდან (გერმანია - 29.4%, პოლონეთი - 28.0%). კვლევის მიხედვით, 2022 წელს უცხოელები საქართველოს, ძირითადად, რეკრეაციისა და დასვენებისთვის სტუმრობდნენ (საერთო რაოდენობის 72.1%), ძირითადად, ისრაელიდან (18.8%) და რუსეთიდან (14.5).კვლევის მიხედვით, მოცემულ პერიოდში სასტუმრო მომსახურების სექტორში 23 259 ადამიანი იყო დასაქმებული და მათი 56.4% ქალი იყო.

1693299600

ekonomikuri-mimokhilva
გასული კვირის ეკონომიკური მიმოხილვა

საინვესტიციო ბანკი Galt & Taggart კვირის მიმოხილვას აქვეყნებს. დოკუმენტის მიხედვით, საბანკო სექტორში, მიმდინარე წლის ივლისში, ივნისის 8.4%-იანი ზრდის მერე, ზრდა 13.6%-მდე დაჩქარდა საკრედიტო პორტფელის მოცულობა 47.8 მლრდ ლარი გახდა.ივლისში, წლიურად 14.5%-ით გაიზარდა სესხების პორტფელი ივლისში (ივნისში ზრდამ 13.5% შეადგინა). ივნისთან შედარებით (+12.0%), ივლისში მნიშვნელოვნად, 14.7%-მდე დაჩქარდა კორპორაციული დაკრედიტების წლიური მაჩვენებელი; 14.2%-იანი წლიური ზრდა დაფიქსირდა საცალო დაკრედიტების მიმართულებით (+14.7%-ანი ზრდა ივნისში); ივლისში შენელება შეინიშნება იპოთეკური სესხების პორტფელის წლიურ მაჩვენებელში - 11.3%, როცა წინა თვის ანალოგიური მაჩვენებელი 11.8% იყო.მიმოხილვის მიხედვით, წლიურად 25.3%-ით გაიზარდა გაიზარდა ივლისში საბანკო სექტორის დეპოზიტები (ივნისში ზრდა 29.2%-იანი იყო). ეროვნულ ვალუტაში მისმა მაჩვენებელმა 47.8 მლრდ ლარი შეადგინა. აქედან, ლარის დეპოზიტებში წლიური 41.2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა (+43.1% - ივნისში), უცხოური ვალუტის დეპოზიტებში წლიური  ზრდა 13.3%-მდე შენელდა (+19.1% - ივნისში). მთლიანობაში, დეპოზიტების დოლარიზაცია ივლისში 50.6% იყო.როგორც Galt & Taggart გვამცნობს, ოფიციალური ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ივლისში, საგარეო ვაჭრობაში, ივნისში დაფიქსირებული 22.7%-იანი ზრდის მერე, წლიური 0.7%-ით შემცირდა საქონლის ექსპორტი, 529.6 მლნ აშშ დოლარამდე; ივნისის 11.1%-იანი ზრდის მერე, 1.2%-მდე შენელდა იმპორტის წლიური ზრდა და 1.2 მლრდ აშშ დოლარია. ამდენად, 657.0 მლნ აშშ დოლარამდე - 2.8%-ით გაიზარდა წლიური სავაჭრო დეფიციტი.ივლისის ტოპ-5 ექსპორტირებული საქონელი იყო: მანქანები, სპილენძი, ელექტროენერგია, ღვინო, ხილი. არსებული მონაცემების მიხედვით, ექსპორტის 9.5% ევროკავშირში გადიოდა, 65.4% დსთ-ში, 25.1% სხვა ქვეყნებში. ივლისის ტოპ-5 საიმპორტო საქონელი იყო: მანქანები, ნავთობი, მედიკამენტები, ტელეფონები, სპილენძი. მთლიანობაში, მიმდინარე წლის პირველ შვიდ თვეში სავაჭრო დეფიციტი გაიზარდა წლიური 21.3%-ით - 4.9 მლრდ აშშ დოლარით.Galt & Taggart-ის მიმოხილვით, ივლისში წლიურად 2.8%-იანი შემცირება დაფიქსირდა მწარმოებელთა ფასების ინდექსში. ივლისში ამ თვალსაზრისით 6.0%-იანი კლება იყო. ფასების შემცირების მთავარ მიზეზად სახელდება ფასების ცვლილება დამამუშავებელი მრეწველობის სეგმენტში - ამ მაჩვენებელმა -3.4% წ/წ შეადგინა.

1693294200

valuta
ლარის კურსი დღეს

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ვალუტის დღევანდელი კურსი დაადგინა.2023 წლის 29 აგვისტოს მონაცემებით, 1 დოლარის შესაძენად 2.6299 ლარი დაგჭირდებათ; 1 ევროს 2.84 ლარად შეიძენთ, 1 გირვანქა სტერლინგს კი - 3.3131 ლარად.

1693288800

tv
ტელე და რადიო მაუწყებლების სარეკლამო შემოსავალი გაიზარდა

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში, გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, 22.4%-ით მეტი - 23.3 მლნ ლარი შეადგინა ტელე და რადიო მაუწყებლების მთლიანმა კომერციულმა სარეკლამო შემოსავალმა.ტელე მაუწყებლებმა კომერციული რეკლამიდან წლევანდელი წლის მეორე კვარტალში 21.4 მილიონი ლარი მიიღეს, გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, 3.9 მილიონი ლარით მეტი. აქედან 70% პირდაპირი რეკლამა იყო, 5.1%-ით შემცირდა სპონსორების წილი და 3.9%-ით გაიზარდა პროდუქტის განთავსების წილი.რადიო მაუწყებლებმა კომერციული რეკლამიდან, წლევანდელი წლის მეორე კვარტალში 1.9 მილიონი ლარი მიიღეს, გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, 19%-ით მეტი. აქედან 90.6% იყო პირდაპირი რეკლამა, 9.3% - სპონსორების წილი. შეგახსენებთ, რომ კომერციულ სარეკლამო შემოსავალში შედის: კომერციული რეკლამა, სპონსორობა, პროდუქტის განთავსება, ტელეშოპინგი, კომერციული განცხადებები.

1692716400