ადმინისტრატორი   • 1643121780

საბანკო სექტორის მთლიანი აქტივები ₾60.57 მლრდ-ია

ბანკების მთლიანი აქტივები 2021 წლის დეკემბერში, ნოემბერთან შედარებით 1.04 მლრდ ლარით (+1.75%) გაიზარდა და 2022 წლის 1-ლი იანვრისათვის 60.57 მლრდ ლარი შეადგინა.
 
საბანკო სექტორის სააქციო კაპიტალი 7.73 მლრდ ლარია, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 12.76%-ია.

საქართველოს საბანკო სექტორი 14 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 13 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით.

სიახლეები ამ კატეგორიიდან