სახალისო მათემატიკა - გამოიცანი შედეგები

გაავარჯიშე გონება - ტესტი

ბევრი მიიჩნევს, რომ მათემატიკა რთული და მოსაწყენი მეცნიერებაა, თუმცა, ბევრისთვის რთული ამოცანების ამოხსნა სახალისო და გონების სავარჯიშოა. 

დღეს რამდენიმე საინტერესო და არც თუ ისე მარტივ ამოცანას გთავაზობთ.

თუკი ფიქრობთ, რომ მათემატიკა თქვენი ძლიერი მხარეა და გსურთ ცოდნა შეიმოწმოთ, ან გსურთ, გაიგოთ მათემატიკის მკაცრი მასწავლებელი რამდენად სამართლიანად გიწერდათ შეფასებებს, მაშინ სცადეთ ამ მაგალითების ამოხსნა: