გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა - 2023 წილს II კვარტალი

gamkvani-turistebi

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2023 წილს II კვარტალის გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა გამოაქვეყნა. დოკუმენტის მიხედვით, მოცემულ პერიოდში, საქართველოდან საზღვარგარეთ საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების 1697.8 ათასი გასვლაა დაფიქსირებული, 35.4%-ით მეტი, ვიდრე 2022 წლის II კვარტალში.

2023 წლის II კვარტალში აღრიცხული ამ გამსვლელების 47.2% იყო 31-50 ასაკის ადამიანი. რაც შეეხება საქართველოდან საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობას, მან 543.6 ათასს მიაღწია, 33.9%-ით მეტს, ვიდრე 2022 წლის II კვარტალში. ამავე პერიოდთან შედარებით, წელს, საქართველოს რეზიდენტმა ვიზიტორებმა 50.1%-ით მეტი, 331.7 ათასი ტურისტული ვიზიტი განახორციელეს. ვიზიტორების 46.4% ქალი იყო.

რაც შეეხება ვიზიტების მიზანს. საქსტატის ინფორმაციით, ვიზიტების 33.3% მეგობრებისა და ნათესავების მონახულებისთვის შედგა; ვიზიტების 97.2% განმეორებითი ხასიათის იყო; გასვლები, ყველაზე ხშირად, თურქეთსა (236.7 ათასი ვიზიტი) და რუსეთში (79.9 ათასი ვიზიტი) განხორციელდა.; ამ გასვლებისას, ვიზიტორები, საზღვარგარეთ, საშუალოდ 6 ღამეს ათევდნენ. გაწეულმა დანახარჯებმა, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 12.6%-ით მეტი, 514.3 მილიონი ლარი შეადგინა; საშუალო ხარჯმა ერთ ვიზიტორზე - 946.0 ლარი.